هیئت محبین الرضا (علیه السلام)

 

 پرداخت شما با موفقیت انجام شد و مورد تائید قرار گرفت.

از حمایت مالی شما بسیار سپاسگذاریم

اجرکم عند الله               

خادمین هیئت محبین الرضا علیه السلام